Meulestedebrug afgesloten voor herstellingswerken

De Meulestedebrug dateert van 1955 en is om de haverklap defect. Vorig jaar werd beslist dat Meulestedebrug vervangen wordt door twee bruggen van telkens twee rijstroken, maar intussen raakte bekend dat de werken alvast niet voor eind dit jaar zullen kunnen starten.

In afwachting van een nieuwe brug voert Waterwegen & Zeekanaal in de nacht woensdag 15 juni, tussen 22.00 uur tot 06.00u, dringende herstellingswerken uit aan het brugdek. Door de werken zal het autoverkeer moeten rondrijden via de Wiedauwkaai, Neuseplein, Muidepoort en New Orleanstraat. Fietsers en voetgangers kunnen wel door.

Bron: Waterwegen & Zeekanaal NV

Parkeerverbod in Vierweegsestraat

Vierweegsestraat

Al geruime tijd signaleert De Lijn dat de doorstroming van bussen in de Vierweegsestraat moeizaam verloopt omdat er langs twee zijden van de straat geparkeerd wordt. De Lijn was dan ook vragende partij om parkeren langs één zijde van de Vierweegsestraat te verbieden. Op 4 mei keurde het stadsbestuur een nieuw aanvullend reglement goed dat aan die vraag tegemoet komt.

Lees meer …

Flikken geven preventietips in Wondelgem

deur-met-sleutels

Na een succesvolle informatieavond over de werking van de politie in Wondelgem organiseren Bewonersplatform Wondelgem en de diefstalpreventieadviseurs van het Bureau Politionele Misdrijfpreventie op maandag 20 juni om 19.30u een voordracht waarbij massa’s nuttige preventietips voor thuis en op straat zullen gegeven worden.

Alle buurtbewoners en geïnteresseerden zijn welkom. De voordracht is gratis en vooraf inschrijven is niet nodig. De voordracht is tevens gericht op lokale organisaties en verenigingen die nadien op hun beurt een dergelijke voordracht voor hun eigen leden of doelgroep willen inrichten.

Lees meer …

Steun Dekenij Bloemekenswijk

Koninklijke Dekenij Bloemekenswijk heeft, naast de organisatie van dekenijfeesten, in de loop der jaren een stevige reputatie opgebouwd als sociale dekenij met tal van sociale werken zoals ’t Winkeltje met kledij en kleine huisraad, babynest met babyspullen voor aanstaande moeders en de maandelijkse voedselbedeling. Steeds meer mensen hebben het moeilijk om rond te komen en de dekenij krijgt ook steeds vaker hulpvragen vanuit Wondelgem. Vandaar onze oproep: steun Dekenij Bloemekenswijk!

Lees meer …

Actiebundel verkeersveiligheid en mobiliteit

Als bewonersplatform zijn we de afgelopen maanden bezig geweest met het verzamelen van concrete aandachtspunten en knelpunten rond verkeersveiligheid en mobiliteit in Wondelgem. Die hebben we geïnventariseerd volgens het bekende STOP-principe: Stappers – Trappers – Openbaar vervoer – Personenwagens. 

Lees meer …