WhatsApp Buurtpreventie – Informatie

GDPR (of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG genoemd) treedt op 25 mei 2018 in werking in heel de Europese Unie, waaronder ook in België. GDPR gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers.

Voor het aanbieden van WhatsApp-buurtpreventie kan Bewonersplatform Wondelgem helaas niet aan de nieuwe regelgeving voldoen. Het is niet mogelijk om er op toe te zien, noch te controleren, of de gebruikers regelgeving in acht nemen en zelf aan die eisen voldoen.

Daarom hebben we beslist de ondersteuning van WhatsApp-buurtpreventie in Wondelgem stop te zetten.

Bedankt voor uw begrip.