Privacy- en cookieverklaring

Bewonersplatform Wondelgem hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze privacy- en cookieverklaring willen we informatie geven over welke gegevens wij verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig met persoonsgegevens om.

Wie zijn we

Bewonersplatform Wondelgem is een bewonersgroep. In nauwe samenwerking met Wondelgem Leeft, informeren over het reilen en zeilen in Wondelgem. Met nieuws, praktische informatie en een activiteitenkalender houden we u op de hoogte van wat er leeft in Wondelgem.

Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze privacy- en cookiebeleid kunt u contact met ons, de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens, opnemen via privacy@bewonersplatformwondelgem.be.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bewonersplatform Wondelgem verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam (voornaam en familienaam)
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Gegevens over uw evenementen (tijdstip, plaats, …)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Bewonersplatform Wondelgem heeft niet de bedoeling gegevens te verzamelen over personen jonger dan 16 jaar. We kunnen echter niet altijd controleren of een gebruiker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders daarom aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.

Als u weet heeft dat wij gegevens zouden verwerken van personen jonger dan 16 jaar, neem dan contact met ons op via privacy@bewonersplatformwondelgem.be.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Bewonersplatform Wondelgem verwerkt voor volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • U te contacteren en het beantwoorden van uw vragen. (toestemming)
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (toestemming)
 • Om deel te nemen aan de activiteiten van Bewonersplatform Wondelgem. (uitvoering overeenkomst)
 • Om gebruik te maken van de diensten van Bewonersplatform Wondelgem. (uitvoering overeenkomst)

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Bewonersplatform Wondelgem bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

De persoonsgegevens die u verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief en uitnodigingen worden bewaard voor zolang u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Wanneer u zich uitschrijft zullen uw gegevens onmiddellijk worden verwijderd.

De persoonsgegevens die u verstrekt via het contactformulier worden bewaard zolang nodig is om uw bericht te beantwoorden of zolang wij hierover contact met u hebben. Na afloop worden uw persoonsgegevens maximaal één jaar bewaard.

De persoonsgegevens die u verstrekt om deel te nemen aan de activiteiten en/of gebruik te maken van de diensten van Bewonersplatform Wondelgem worden bewaard zo lang zij noodzakelijk zijn voor de organisatie van de activiteit en/of voor het verlenen van onze diensten. Na afloop worden uw persoonsgegevens maximaal drie jaar bewaard.

Worden mijn persoonsgegevens beveiligd?

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die, namens Bewonersplatform Wondelgem, kennis kunnen nemen van uw gegevens, zijn gehouden aan de geheimhouding ervan;
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord op al onze systemen en bestanden;
 • Wij werken met beveiligde verbindingen en waar nodig met versleutelde communicatie;

Worden mijn persoonsgegevens verstrekt aan derden?

Bewonersplatform Wondelgem zal uw persoonsgegevens nooit verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht worden, bijvoorbeeld op grond van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving en behoudens de gevallen wanneer wij gebruik maken van een derde als dienstverleners.

Waarvoor worden derden-dienstverleners gebruikt?

De persoonsgegevens die u ons verstrekt kunnen wij aan een derde-dienstverlener indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde-dienstverlener voor:

 • Het aanbieden van onze website (webhosting)
 • Het verwerken van onze e-mailcommunicatie
 • Het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • Het verzorgen en verspreiden van drukwerk en publicaties

Welke rechten heb ik?

U hebt recht op inzage, correct en/of verwijdering van de persoonsgegevens die we van u hebben. U kunt uw verzoek hiertoe indienen door het sturen van een e-mail naar privacy@bewonersplatformwondelgem.be. Om uw identiteit te controleren, vragen wij u om een identiteitsbewijs mee te sturen.

Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) en uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens intrekken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van Bewonersplatform Wondelgem gebruikt technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Vragen en klachten

Als u vraagt heeft over deze privacy- en cookieverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover contact ons op te nemen via privacy@bewonersplatformwondelgem.be.

U heeft ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.