Bewonersenquête Wondelgem

Het Bewonersplatform Wondelgem werkt momenteel aan een nota waarin we onze prioriteiten en ambities voor Wondelgem willen bundelen. Deze nota willen zullen we aan alle politieke partijen overhandigen met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018.

Inwoners van Wondelgem, daarvoor hebben wij jullie hulp nodig!

Laat ons via onderstaande enquête weten welke jullie bevindingen, opmerkingen, suggesties… zijn. Dan kunnen we die meenemen.

Lees meer

Kerstfeest Wondelgem

 

Beste buurtbewoners

U bent van harte welkom op ons Kerstfeest op zondag 24 december 2017 van 17.30u – 22.30u.

Met verschillende verenigingen en vrijwilligers organiseren we dat feest voor alle bewoners van Wondelgem die graag kerst in aangenaam gezelfschap vieren.

Ook hulp is welkom. Wilt u graag minder mobiele mensen vervoeren, een dessertje maken voor het buffet, of opdienen? Laat het weten aan Jolien of Ivan.

Jolien Coasaert – jolien.cosaert@ocmw.gent – 0476 96 86 79
Ivan Claeys – ivan.claeys@skynet.be – 0475 46 79 52

Lees meer …Kerstfeest Wondelgem

Kleding- en speelgoedinzameling

Voor de derde maal plant het buurtcomité Bewonersplatform Wondelgem een inzamelactie als ondersteuning voor de werking van de Koninklijke Dekenij Bloemekenswijk en van Baby-Nest vzw, en dit op zondag 5 november 2017, tussen 14.00 en 18.00 uur, in De Zulle.

We organiseren opnieuw een inzameling van bruikbare kleding (volwassenen én kinderen), schoenen, babygerief en speelgoed. Schenk uw overbodig geworden spullen een tweede leven bij mensen die het zeer goed kunnen gebruiken! Ook voedings- en verzorgingsproducten zijn meer dan welkom.

De Koninklijke Dekenij Bloemekenswijk heeft, naast de organisatie van dekenijfeesten, in de loop der jaren een stevige reputatie opgebouwd als een dekenij met een warm hart, met tal van sociale werken zoals ’t Winkeltje met kledij en kleine huisraad, en de maandelijkse voedselbedeling. Steeds meer mensen hebben het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen en de dekenij krijgt ook steeds vaker hulpvragen vanuit Wondelgem.

Baby-Nest vzw is een sociale organisatie die hulp wil bieden aan (toekomstige) moeders en/of vaders, om zo de kinderen binnen kwetsbare gezinnen alle kansen te geven. Dit gebeurt vooral door kosteloos materiële hulp aan te bieden, maar ook de daarbij horende gepaste adviezen. Baby-Nest krijgt ook meer dan vroeger hulpvragen vanuit Wondelgem.

Burgerbudget: twee projecten in Wondelgem in de kijker

De Stad Gent heeft een budget ter beschikking waarmee ze de uitvoering van ideeën van Gentenaars die uitdagingen in de wijk helpen aanpakken, wil ondersteunen. Er werden 261 voorstellen ingediend. Ook twee Wondelgemse verenigingen dienden een project in:

  • Wondelroute, een initiatief van Bewonersplatform Wondelgem
  • Buurthuis op wieltjes voor Wondelgem, een initiatief van Wondelgem Swingt

Niet alle projecten krijgen budget. Er moet worden gestemd. De Gentenaars bepalen zelf mee welke projecten ondersteuning zullen krijgen.

Lees meer …Burgerbudget: twee projecten in Wondelgem in de kijker

Tweede kleding- en speelgoedinzameling

Kansarmoede: ook in onze buurt een probleem! Baby-Nest is een vzw, ontstaan uit de koninklijke dekenij Bloemekenswijk, met als doel kansarme (zwangere) moeders een babyuitzet te bezorgen. Zij krijgen ook meer dan vroeger hulpvragen vanuit Wondelgem. Daarom organiseert het Bewonersplatform Wondelgem opnieuw een inzameling van bruikbare kleding, schoenen en speelgoed ten voordele van vzw Baby-nest deze keer. Schenk uw spullen een tweede leven bij mensen die het kunnen gebruiken! Ook voedings- en verzorgingsproducten zijn meer dan welkom.

Lees meer …Tweede kleding- en speelgoedinzameling

Veel belangstelling voor WhatsApp buurtpreventie

Naar aanleiding van het verhoogde aantal inbraken in Wondelgem afgelopen najaar peilde het Bewonersplatform Wondelgem naar de interesse van de bewoners om een WhatsApp Buurtpreventiegroep op te starten. Een WhatsApp-groep met bewoners blijkt in veel gemeenten immers een zeer effectief middel tegen inbraken en andere misdrijven. Het gebruik van WhatsApp als buurtpreventie komt overgewaaid uit Nederland en ook in Muide-Meulestede en Gentbrugge wordt het systeem al toegepast.

Al gauw bleek er ook in Wondelgem veel belangstelling voor en besloot het bewonersplatform een WhatsApp Buurtpreventiegroep op te starten. In een mum van tijd meldden ruim 150 buurtbewoners zich aan om mee te werken.

Lees meer …Veel belangstelling voor WhatsApp buurtpreventie

Nieuws uit uw buurt in uw digitale brievenbus

De ‘Wondelgem Leeft’-activiteitenkalender is voortaan ook terug te vinden in uw digitale brievenbus. Met Postbuzz heeft elk adres een gratis digitale brievenbus. U kunt hierin ook zelf persoonlijke berichten of berichten voor uw activiteit, club of vereniging achterlaten voor medebewoners. Ook Stad Gent plaatst er berichten die voor uw, uw straat of wijk van belang zijn. Die kunnen gaan over verkeer, parkeren, wegenwerken of activiteiten in de buurt.

Ga dus zeker een kijkje nemen via www.postbuzz.com

Foto: stad.gent

 

Stijging inbraken meest uitgesproken in Wondelgem

Inbraak

Tijdens de politieraad afgelopen maandag werd de inbraakplaag in Wondelgem besproken. De stijging van het aantal inbraken in Gent is momenteel het meest uitgesproken in Wondelgem. Al nuanceerde Burgemeester Termont wel de verdubbeling van het aantal inbraken in de maand november (43) ten opzichte van november vorig jaar (21), zoals in de pers verscheen. Als men de jaarcijfers bekijkt steeg het aantal feiten in Wondelgem van 207 vorig jaar naar 233 dit jaar (+12,5%). 

Lees meer …Stijging inbraken meest uitgesproken in Wondelgem

Kleding- en speelgoedinzameling t.v.v. Dekenij Bloemekenswijk

Zaterdag 12 november van 14.00u – 18.00u
Polyvalante zaal De Zulle – Botestraat 98B, Wondelgem

Kansarmoede: ook in Wondelgem een probleem! Koninklijke Dekenij Bloemekenswijk bouwde de afgelopen jaren een stevige reputatie op als sociale dekenij met tal van sociale werken om kansarmoede te bestrijden. Zij krijgen ook meer dan vroeger hulpvragen vanuit Wondelgem. Daarom organiseert het Bewonersplatform Wondelgem een inzameling van bruikbare kleding, schoenen en speelgoed ten voordele van de sociale werking van de Dekenij Bloemekenswijk. Schenk uw spullen een tweede leven bij mensen die het kunnen gebruiken! Ook voedings- en verzorgingsproducten zijn meer dan welkom.

Als extraatje brengt Eddy Levis, “prezedent van de Gentsche Sosseteit”, om 14:30 uur een causerie in De Zulle over kansarmoede in de Gentse beluiken uit de negentiende eeuw. In het Gents uiteraard.