IVAGO

Ivago

IVAGO staat in voor zowel de afvalinzameling als de netheid van het openbaar domein in Gent. Daarnaast beschikt IVAGO ook over 6 recyclageparken waar je terecht met zo’n 40 verschillende afvalsoorten. Daarvoor dien je te beschikken over een speciale toegangskaart.

IVAGO - Huis-aan-huisinzameling

IVAGO staat in voor de huis-aan-huis afvalinzameling van glas, papier en karton, PMD, GFT, grof huisvuil en restafval.

Bekijk hier de kalender voor de afvalophaling in jouw straat.

IVAGO - Recyclagepark

Het dichtstbijzijnde recyclagepark voor Wondelgem is Gent – Maïsstraat (UCO-site)
Openingsuren: van dinsdag tot en met zaterdag van 9.30 tot 17.15 uur.

Meer informatie over de recyclageparken vindt je hier.

Op termijn komt er een toegangsweg via de Nieuwevaart. Om de hinder voor de buurtbewoners vandaag zo veel mogelijk te beperken werd een tijdelijke toegangsweg ingericht via de Jan Yoensstraat.

IVAGO - Meldpunt sluikstort

Ook een sluikstort kan je melden bij IVAGO. Ze ruimen het sluikstort op en trachten de mogelijke daders te identificeren.

Via het meldpunt kan je een duidelijke omschrijving van de aard van het sluikstort, de hoeveelheid en de juiste plaats (huisnummer, kenmerk) doorgeven. Indien het sluikstort op openbaar terrein ligt, stuurt IVAGO eerstdaags een ophaalploeg die alles verwijdert.

Foto: beeldbank.gent.be