Bewonersplatform Wondelgem

Het Bewonersplatform Wondelgem is een kleine drie jaar geleden opgestart, toen nog onder de naam Bewonersgroep Wondelgem. De groep is een mix van verschillende generaties met diverse achtergronden.

Als bewonersplatform willen we personen, ondernemingen, verenigingen, initiatieven en groepen uit Wondelgem rond de tafel te krijgen om van gedachten te wisselen over (beleids)kwesties die Wondelgemnaren aanbelangen. We sommen enkele hiervan op: leefomgeving, jeugd, groen, ruimtelijke planning, verkeersveiligheid en mobiliteit.

We laten ons steeds leiden door de vraag hoe wij als inwoners van Wondelgem onze gemeente graag zien evolueren. Het antwoord op die vragen levert ons gemeenschappelijke standpunten op die we vervolgens gezamenlijk aan het Gentse stadsbestuur overmaken. Op die manier kweken we een draagvlak voor slimme, leuke, interessante ideeën, mogelijkheden en alternatieven die vanuit onszelf komen, bewoners van deze mooie deelgemeente. Ons uiteindelijke doel is een totaalperspectief te bereiken op wat een toekomstig Wondelgem kan zijn.

Via deze website willen we, in nauwe samenwerking met Wondelgem Leeft, informeren over het reilen en zeilen in Wondelgem. Met nieuws, praktische informatie en een activiteitenkalender houden we u op de hoogte van wat er leeft in Wondelgem.