Parkeerverbod in Vierweegsestraat

Al geruime tijd signaleert De Lijn dat de doorstroming van bussen in de Vierweegsestraat moeizaam verloopt omdat er langs twee zijden van de straat geparkeerd wordt. De Lijn was dan ook vragende partij om parkeren langs één zijde van de Vierweegsestraat te verbieden. Op 4 mei keurde het stadsbestuur een nieuw aanvullend reglement goed dat aan die vraag tegemoet komt.

Concreet komt er richting Wondelgemstationplein een parkeerverbod vanaf het kruispunt met de Morekstraat tot huisnummer 64. Een 5-tal parkeerplaatsen en een parkeerplaats voor mensen met een beperking blijft behouden. De bushalte in het begin van de Vierweegsestraat schuift op en zal ter hoogte van de huidige fietsenstalling komen te liggen. De fietsenstalling zelf verhuist dan weer naar de overkant van de straat. De uitvoering van het nieuwe reglement zou de komende weken plaatsvinden.

Het volledige reglement vindt u hier: Aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer – Vierweegsestraat

Plaats een reactie