Meulestedebrug in Gent wordt vervangen door twee delta-basculebruggen

Waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV is volop bezig met het voorontwerp van de nieuwe Meulestedebruggen over het kanaal Gent-Terneuzen in Gent. Deze middag zijn alle betrokken partijen het eens geworden over welk type brug er komt.

De oude Meulestedebrug, die dateert van de jaren ’50, kende al heel wat dringende interventies en is absoluut aan vervanging toe. Na grondige studies en intense overlegrondes met alle betrokken partijen werd vorig jaar een voorkeursscenario bepaald. Daarin werd onder andere de voorkeur uitgesproken voor ‘tweelingbruggen’, twee pal naast elkaar liggende bruggen. Zo kan bij een defect of herstelling steeds een van beide gebruikt worden voor doorgaand verkeer.

Dit voorkeursscenario werd de afgelopen maanden verder uitgewerkt. Verschillende brugtypes werden grondig geanalyseerd en vanmiddag kwamen alle betrokken partijen tot een consensus. De huidige Meulestedebrug zal vervangen worden door twee delta-basculebruggen.

Pluspunten van de delta-basculebrug: eenvoud en elegantie

Het is niet verwonderlijk dat er voor de delta-basculebrug gekozen werd, aangezien dit brugtype heel wat voordelen kent. Zo heeft deze brug een beperkte impact op de omgeving en ziet ze er tegelijkertijd toch heel elegant uit. De constructie zal slechts 5 meter hoog zijn (gelijkaardig met de huidige brug), daar waar andere types een constructie vragen tot 12 meter hoog. De delta-basculebrug is bovendien gemakkelijk te onderhouden omdat de mechaniek zich grotendeels bovengronds bevindt, én ze is relatief gemakkelijk te bouwen.

Zicht op het water

Een ander pluspunt van een delta-basculebrug is dat de fundering onder het brugscharnier minder beton vraagt. Dit is vooral voor de fietsonderdoorgang van belang: waar deze doorsteek bij andere types eerder op een tunnel zou gaan lijken, is er bij het gekozen brugtype meer openheid en zicht op het water. Dat maakt het veel aangenamer voor de vele fietsers die de fietsonderdoorgang zullen gebruiken.

Van voorontwerp naar ontwerp

Tijdens de zomer wordt het voorontwerp verder afgewerkt. De volgende stap is het eigenlijke ontwerp. Daarna volgt de bouwaanvraag en de aanbesteding. Deze drie laatste stappen in het proces worden volgens de huidige planning begin 2017 afgerond. Aansluitend kunnen de werken op het terrein van start.

Waterwegen en Zeekanaal NV voorziet, na goedkeuring van het voorontwerp, uitgebreide communicatie voor de bewoners en bedrijven in de buurt.


Bron: Persbericht Waterwegen en Zeekanaal NV
Foto: Waterwegen en Zeekanaal
Website: www.wenz.be

Plaats een reactie