Actiebundel verkeersveiligheid en mobiliteit

Als bewonersplatform zijn we de afgelopen maanden bezig geweest met het verzamelen van concrete aandachtspunten en knelpunten rond verkeersveiligheid en mobiliteit in Wondelgem. Die hebben we geïnventariseerd volgens het bekende STOP-principe: Stappers – Trappers – Openbaar vervoer – Personenwagens. 

Lees meer …