Samen water redden in tijden van droogte & schaarste

Beste inwoners van Wondelgem! Het is heet en droog in Vlaanderen, en wellicht zal dat nog maanden zo blijven. Terwijl wij zeer spaarzaam moeten omgaan met water, wordt er op bouwwerven massaal grondwater opgepompt dat rechtstreeks de riool in loopt. Daar willen we met Gents MilieuFront – GMF iets aan doen, samen met jullie!
We willen het opgepompt grondwater opvangen in een tankwagen en het naar de buurtbewoners brengen om hun (lege) regenwaterputten te vullen. Zo redden we tienduizenden liters water per keer en sparen we evenveel stadswater uit! Het water is gratis, voor de logistieke operatie vragen we een faire vergoeding.
Wil jij water redden door jouw regenwaterput door ons te laten vullen? DOE MEE en schrijf je via de link zo snel mogelijk in. 
https://www.gentsmilieufront.be/red-het-water…GMF wil het grondwater dat uit bouwputten wordt opgepompt recupereren en er particuliere regenwaterputten mee vullen. Fantastisch toch? Met…

Repair Café van 9 mei 2020 gaat niet door!

Het op 9 mei 2020 in De Zulle geplande Repair Café gaat niet door. Van zodra het opnieuw veilig kan, kijken we uit naar een andere datum. 
De kapotte stuks dus nog even aan de kant houden!

Gratis wandelkaart van Wondelgem

In deze barre coronatijden moeten we zo veel mogelijk in ons kot blijven. Wandelen mag en wordt zelfs aangeraden, maar dan wel in eigen gemeente. Ideaal moment dus om de groene plekjes en het soms verborgen erfgoed in Wondelgem te (her)ontdekken. Dat kan met de wandelkaart die het Bewonersplatform samen met de cultuurdienst stad Gent in oktober 2019 heeft uitgebracht. Nog geen exemplaar? Aan de ingang van De Zulle kan je er gratis eentje meepikken. Doen!

Men zegge het voort!

Voorbereiding kerstfeest voor en door wondelgemnaren!

Op dinsdag 24 december 2019 organiseren we met verschillende organisaties de 3de editie van het kerstfeest voor en door Wondelgemnaren.

Ben je creatief, sta je graag aan de kookpotten, ben je een animatief talent, wil je je graag inzetten in de voorbereidingen of de avond zelf om aan andere Wondelgemnaren een fijne kerstavond te bezorgen? Kom dan langs om op donderdag 6 juni om 20.00u in WZC De Liberteyt. Leer andere vrijwilligers en enthousiastelingen kennen, en wordt deel van een warm initiatief in Wondelgem.

Inschrijven is niet verplicht, maar wenselijk:
Jolien Cosaert – jolien.cosaert@ocmw.gent – 0476 96 86 79

5de Kleding- en Speelgoedinzameling

Op zaterdag 27 april, van 13.30 – 17.00 uur, organiseren we opnieuw een inzameling van bruikbare kleding (volwassenen én kinderen), schoenen, babygerief en speelgoed. Schenk uw overbodig geworden spullen een tweede leven bij mensen die het zeer goed kunnen gebruiken! Ook voedings- en verzorgingsproducten zijn meer dan welkom.

Lees meer …

Burgerbudget: twee projecten in Wondelgem in de kijker

De Stad Gent heeft een budget ter beschikking waarmee ze de uitvoering van ideeën van Gentenaars die uitdagingen in de wijk helpen aanpakken, wil ondersteunen. Er werden 261 voorstellen ingediend. Ook twee Wondelgemse verenigingen dienden een project in:

  • Wondelroute, een initiatief van Bewonersplatform Wondelgem
  • Buurthuis op wieltjes voor Wondelgem, een initiatief van Wondelgem Swingt

Niet alle projecten krijgen budget. Er moet worden gestemd. De Gentenaars bepalen zelf mee welke projecten ondersteuning zullen krijgen.

Lees meer …

Nieuws uit uw buurt in uw digitale brievenbus

De ‘Wondelgem Leeft’-activiteitenkalender is voortaan ook terug te vinden in uw digitale brievenbus. Met Postbuzz heeft elk adres een gratis digitale brievenbus. U kunt hierin ook zelf persoonlijke berichten of berichten voor uw activiteit, club of vereniging achterlaten voor medebewoners. Ook Stad Gent plaatst er berichten die voor uw, uw straat of wijk van belang zijn. Die kunnen gaan over verkeer, parkeren, wegenwerken of activiteiten in de buurt.

Ga dus zeker een kijkje nemen via www.postbuzz.com

Foto: stad.gent

 

Kleding- en speelgoedinzameling t.v.v. Dekenij Bloemekenswijk

Zaterdag 12 november van 14.00u – 18.00u
Polyvalante zaal De Zulle – Botestraat 98B, Wondelgem

Kansarmoede: ook in Wondelgem een probleem! Koninklijke Dekenij Bloemekenswijk bouwde de afgelopen jaren een stevige reputatie op als sociale dekenij met tal van sociale werken om kansarmoede te bestrijden. Zij krijgen ook meer dan vroeger hulpvragen vanuit Wondelgem. Daarom organiseert het Bewonersplatform Wondelgem een inzameling van bruikbare kleding, schoenen en speelgoed ten voordele van de sociale werking van de Dekenij Bloemekenswijk. Schenk uw spullen een tweede leven bij mensen die het kunnen gebruiken! Ook voedings- en verzorgingsproducten zijn meer dan welkom.

Als extraatje brengt Eddy Levis, “prezedent van de Gentsche Sosseteit”, om 14:30 uur een causerie in De Zulle over kansarmoede in de Gentse beluiken uit de negentiende eeuw. In het Gents uiteraard.