Samen water redden in tijden van droogte & schaarste

Beste inwoners van Wondelgem! Het is heet en droog in Vlaanderen, en wellicht zal dat nog maanden zo blijven. Terwijl wij zeer spaarzaam moeten omgaan met water, wordt er op bouwwerven massaal grondwater opgepompt dat rechtstreeks de riool in loopt. Daar willen we met Gents MilieuFront – GMF iets aan doen, samen met jullie!
We willen het opgepompt grondwater opvangen in een tankwagen en het naar de buurtbewoners brengen om hun (lege) regenwaterputten te vullen. Zo redden we tienduizenden liters water per keer en sparen we evenveel stadswater uit! Het water is gratis, voor de logistieke operatie vragen we een faire vergoeding.
Wil jij water redden door jouw regenwaterput door ons te laten vullen? DOE MEE en schrijf je via de link zo snel mogelijk in. 
https://www.gentsmilieufront.be/red-het-water…GMF wil het grondwater dat uit bouwputten wordt opgepompt recupereren en er particuliere regenwaterputten mee vullen. Fantastisch toch? Met…

Repair Café van 9 mei 2020 gaat niet door!

Het op 9 mei 2020 in De Zulle geplande Repair Café gaat niet door. Van zodra het opnieuw veilig kan, kijken we uit naar een andere datum. 
De kapotte stuks dus nog even aan de kant houden!

Gratis wandelkaart van Wondelgem

In deze barre coronatijden moeten we zo veel mogelijk in ons kot blijven. Wandelen mag en wordt zelfs aangeraden, maar dan wel in eigen gemeente. Ideaal moment dus om de groene plekjes en het soms verborgen erfgoed in Wondelgem te (her)ontdekken. Dat kan met de wandelkaart die het Bewonersplatform samen met de cultuurdienst stad Gent in oktober 2019 heeft uitgebracht. Nog geen exemplaar? Aan de ingang van De Zulle kan je er gratis eentje meepikken. Doen!

Men zegge het voort!