WhatsApp Buurtpreventie – Informatie

WhatsApp is een app die beschikbaar is voor iPhone – en andere smartphones – waarmee door gebruikers onderling gratis berichten verstuurd kunnen worden. Dit kan individueel maar ook in groepen.

WhatsApp als buurtpreventie

In Nederland, en nu ook in België, worden steeds meer WhatsApp-groepen opgericht om aan buurtpreventie te doen. Het gebruik van WhatsApp als buurtpreventie is erop gericht verdachte situaties te signaleren en buurtbewoners te mobiliseren om zo de kans op een misdrijf te verkleinen.

De groepen van ‘WhatsApp Buurtpreventie Wondelgem’ zijn een bewonersinitiatief voor en door de bewoners. Via de groepen vormen de bewoners de extra ogen en oren voor de politie.

Hoe werkt de WhatsApp buurtpreventie

De WhatsApp-groepen zijn er enkel om dringend verdachte situaties met elkaar te delen. Wanneer u iets verdachts ziet of hoort, zoals verdachte personen of voertuigen, vermoedens van inbraak, diefstal of vernieling, kunt u dit eenvoudig via de WhatsApp-groep melden nadat u eerst de politie via 101 op de hoogte heeft gebracht. Op die manier is ook iedereen in uw groep direct op de hoogte.

In Wondelgem werd gestart met 4 groepen. Elke groep heeft 1 coördinator die in contact staat met de initiatiefnemers. Samen houden zij toezicht op de inkomende berichten, reageren indien nodig en sturen belangrijke meldingen door naar de andere groepen.

De politie zelf neemt actief, noch passief, aan de groepen deel. Belangrijk is dus om ook steeds de politie te verwittigen via 101 en dit ook te melden in de groep.

Ook u kunt meewerken om Wondelgem veiliger te maken!

Bewoners die in het bezit zijn van een smartphone met internetverbinding kunnen zich aansluiten. Bent u vertrouwd met de mensen in de buurt? Maakt u vaak een wandeling? Of bent u beroepshalve vaak op pad? Aarzel dan niet om aan te sluiten bij de WhatsApp-groep in uw buurt. Want des te meer ogen en oren op straat, des te groter de pakkans!