Veel belangstelling voor WhatsApp buurtpreventie

Naar aanleiding van het verhoogde aantal inbraken in Wondelgem afgelopen najaar peilde het Bewonersplatform Wondelgem naar de interesse van de bewoners om een WhatsApp Buurtpreventiegroep op te starten. Een WhatsApp-groep met bewoners blijkt in veel gemeenten immers een zeer effectief middel tegen inbraken en andere misdrijven. Het gebruik van WhatsApp als buurtpreventie komt overgewaaid uit Nederland en ook in Muide-Meulestede en Gentbrugge wordt het systeem al toegepast.

Al gauw bleek er ook in Wondelgem veel belangstelling voor en besloot het bewonersplatform een WhatsApp Buurtpreventiegroep op te starten. In een mum van tijd meldden ruim 150 buurtbewoners zich aan om mee te werken.

Om de meldingen te beperken tot relevante berichten uit de onmiddellijk omgeving werd Wondelgem opgedeeld in vier groepen. De WhatsApp-groepen kunnen gebruikt worden wanneer bewoners verdachte zaken in hun buurt opmerken. De politie zelf neemt niet actief deel aan de WhatsApp-groepen: bij verdachte situaties belt men dus steeds ook de politie via 101.

De WhatsApp Buurtpreventie werkt volgens de S.A.A.R.-methode: Signaleren, Alarmeren, Appen, Reageren. Wanneer bewoners iets verdachts zien of horen is het de bedoeling dat de politie gealarmeerd wordt via 101. Vervolgens plaatst men in de WhatsApp-groep een bericht met zoveel mogelijk informatie, zoals het aantal personen, uiterlijke kenmerken of informatie over het voertuig. Tot slot kan men reageren, bijvoorbeeld door even naar buiten te gaan. Uiteraard alleen als dit veilig kan zonder risico’s.

De impact van een inbraak gaat veel verder dan het verlies van materiële zaken en wordt vaak onderschat. Met het initiatief willen we dan ook de groeiende ongerustheid en stijging van inbraken het hoofd bieden. Het is een moderne vorm van sociale controle waarmee we het veiligheidsgevoel van de bewoners willen verbeteren. Het ultieme doel is het aantal inbraken tot nul te herleiden. Maar we blijven realistisch, iedere inbraak die we met dit initiatief kunnen voorkomen is alvast een stap in de goede richting.

 

Update:

GDPR (of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG genoemd) treedt op 25 mei 2018 in werking in heel de Europese Unie, waaronder ook in België. GDPR gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers.

Voor het aanbieden van WhatsApp-buurtpreventie kan Bewonersplatform Wondelgem helaas niet aan de nieuwe regelgeving voldoen. Het is niet mogelijk om er op toe te zien, noch te controleren, of de gebruikers regelgeving in acht nemen en zelf aan die eisen voldoen.

Daarom hebben we beslist de ondersteuning van WhatsApp-buurtpreventie in Wondelgem stop te zetten.

Bedankt voor uw begrip.