WhatsApp Buurtpreventie – Huisregels

Een WhatsApp-groep met bewoners blijkt in veel gemeenten een zeer effectief middel tegen inbraken. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de hele buurt gezellig berichten naar elkaar gaat sturen, daarom zijn er enkele afspraken:

  • Deelnemers wonen in het gebied van de groep.
  • Deelnemers beschikken over een smartphone of tablet met 3G/4G internetverbinding (SIM-kaart) en hebben de WhatsApp app geïnstalleerd.
  • Gebruik de groep uitsluitend tijdens dringende alarmerende situaties. Niet-dringende meldingen, met elkaar in discussie gaan, … kan steeds via de bestaande Facebook-groep.
  • De WhatsApp Buurtpreventie is een bewonersinitiatief, de politie komt wanneer een melding via 101 gedaan wordt;
  • Gebruik in de WhatsApp-groep het SAAR-principe:

S Signaleer

A Alarmeer 101

A App om je melding bekend te maken aan anderen. Laat in de WhatsApp-groep aan elkaar weten dat 101 al gebeld is!

R Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan. De bedoeling is om de verdachte persoon zijn plannen te verstoren. Doe dit alleen als je dit veilig kan doen zonder risico’s!

  • Let op het taalgebruik. niet vloeken, schelden, discrimineren, …
  • Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels en wetten.
  • Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan voor het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk is of een meerwaarde heeft. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken;
  • Gegevens in de WhatsApp-groepen zijn zichtbaar voor alle groepsleden, buurtbewoners. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden!

Het niet houden aan de afspraken (kan) leiden tot verwijdering uit de groep.